Strona główna»Biuro Prasowe»Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

06.05.2019

List Prezesa PMPG Polskie Media S.A. do Akcjonariuszy dołączony do raportu rocznego za 2018 rok.

Inne wersje: txtpdf

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

przekazuję na Wasze ręce raport roczny Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. za rok 2018, który prezentuje finansowe i operacyjne dokonania Grupy w okresie sprawozdawczym.

Niewątpliwie był to dla nas pracowity i pełen wyzwań rok. Przed Grupą Kapitałową stanęły bowiem trudne zadania.

Przede wszystkim transformacja cyfrowa, polegająca na umocnieniu kojarzonych z tradycyjną prasą marek „Wprost” i „Do Rzeczy” w Internecie, a w szczególności na rynku reklamy internetowej. W roku 2018 udało nam się postawić mocne kroki na tym wciąż, rozwijającym się rynku. Osiągnęliśmy wysokie wzrosty w zakresie aktywności użytkowników serwisów internetowych, a także postawiliśmy na nowe obszary tematyczne i jakość publikowanych treści. Przygotowaliśmy więc solidne podstawy do dalszego, mam nadzieję, dynamicznego rozwoju, a przede wszystkim wzrostu przychodów reklamowych.

Rok 2018 przyniósł ponadto zawirowania na rynku wydawniczym związane z restrukturyzacją spółki Ruch S.A., jednego z głównych dystrybutorów prasy w Polsce. Przez kilka miesięcy okresu sprawozdawczego wchodzące w skład Grupy Kapitałowej spółki: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” Sp. z o.o. oraz Orle Pióro Sp. z o.o., podobnie jak wielu innych wydawców, nie otrzymywały wynagrodzenia za rozpowszechniane egzemplarze czasopism. Pod koniec 2018 roku wspomniane spółki zdecydowały się dokonać odpisów na łączną kwotę przekraczającą 2,7 mln zł, o którą zmniejszył się ostateczny wynik Grupy Kapitałowej. Pozytywną informacją jest jednak fakt, że spółka Ruch S.A. finalizuje rozmowy z nowym i solidnym inwestorem, tj. spółką PKN Orlen S.A. Ponadto w wyniku zawarcia układu z wydawcami, Ruch S. A. zwróci spółkom z Grupy Kapitałowej część zobowiązań.

Działając z pełnym zaangażowaniem w segmentach wydawniczym oraz reklamowym, w minionym roku podjęliśmy także zupełnie nowe inicjatywy. Z sukcesem zorganizowaliśmy pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa (Polish-American Leadership Summit #PALS), który odbył się w dniach 9-11 lutego 2018 roku w Miami, USA. Rozpoczęliśmy również przygotowania do kolejnej produkcji filmowej, a mianowicie produkcji filmu historycznego opowiadającego o życiu Ignacego Jana Paderewskiego. Uruchomiliśmy także projekt związany z produkcją gier na platformy komputerowe. Ostatnie dwa wymienione projekty są we wstępnej fazie realizacji, jednak są bardzo obiecujące, a ich powodzenie może przynieść Grupie wiele korzyści.

W tych wymagających okolicznościach roku 2018, poradziliśmy sobie wzorowo. My, czyli pracownicy, współpracownicy, członkowie organów oraz wspólnicy i akcjonariusze spółek. Ciężką pracą zespołu sprzedaży, zespołów wydawniczych, redakcji i wszystkich pozostałych pracowników wypracowaliśmy pozytywne wyniki finansowe. Wprawdzie przychody Grupy Kapitałowej nieznacznie spadły z 51,8 mln zł do 50,4 mln zł, to biorąc pod uwagę poziomy spadku budżetów przeznaczanych na reklamę w czasopismach oraz spadku sprzedaży egzemplarzowej czasopism w Polsce, pozytywnie oceniam ostateczny efekt, który udało się osiągnąć, dzięki dywersyfikacji źródeł przychodów. Pomimo obciążenia wyniku Grupy Kapitałowej odpisami związanymi z należnościami, osiągnęliśmy zysk netto na poziomie 2,9 mln zł.

Reasumując, przekazuję na Wasze ręce podsumowanie naszych starań z roku 2018.

W roku 2019 Grupa Kapitałowa skupi się na realizacji strategii transformacji cyfrowej wydawnictw. Rozwój serwisów internetowych, poszerzenie oferty reklamowej w Internecie, zbudowanie silnej pozycji wśród serwisów konkurencyjnych to główne cele, które sobie stawiamy.

Dziękuję Państwu, naszym pracownikom, współpracownikom, czytelnikom, użytkownikom i kontrahentom za wiarę w naszą wizję rozwoju oraz obecność w kluczowych dla nas momentach. Zapraszam do zapoznania się z całym raportem.

Na zakończenie pragnę nawiązać do złożenia przeze mnie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu PMPG Polskie Media S.A., która nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 roku. W związku z pomówieniami, które mnie spotkały, kierując się transparentnością, dobrem Spółki, ale i własnym interesem, podjąłem decyzję, że do czasu oczyszczenia z zarzutów, ustąpię ze stanowiska. Dziękuję tym, którzy we mnie wierzyli, o czym napisałem więcej w moim felietonie, do którego lektury gorąco zachęcam (https://www.wprost.pl/blogi/michal-lisiecki/dziekuje-tym-ktorzy-we-mnie-wierzyli).

Od dnia 1 maja 2019 roku PMPG Polskie Media S.A. zarządzać będzie nowy Zarząd – doskonale znający potrzeby spółki – w składzie Ewa Rykaczewska, Piotr Piaszczyk oraz Robert Pstrokoński. Życzę powołanym osobom – wieloletnim pracownikom spółki PMPG Polskie Media – wytrwałości, mądrych decyzji i wielu sukcesów.

Z poważaniem

Michał M. Lisiecki

Prezes Zarządu

PMPG Polskie Media

 

_______________________

http://www.media.pmpg.pl/pr/raport-za-2018r-grupa-pmpg-polskie-media

http://www.media.pmpg.pl/pr/powolano-nowy-zarzad-pmpg-polskie-media

 

 

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

Bookmark and Share

Logowanie dla dziennikarzy

Zapamiętaj mnie
Przypomnij hasłoZarejestruj się

Kontakt dla mediów