Strona główna»Biuro Prasowe»Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

19.03.2019

Oświadczenie PMPG Polskie Media S.A. w związku z przetrzymywaniem w areszcie Michała Lisieckiego.

Inne wersje: txtpdf

Przetrzymywanie w areszcie Michała Lisieckiego w opinii ekspertów jest bezprawne!

15 marca 2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia podjął decyzję na mocy której Michał M. Lisiecki mógł opuścić areszt po wpłaceniu 500 tys. złotych kaucji.  Decyzja Sądu była wbrew wnioskowi prokuratury, która wnosiła o bezwzględny areszt. 

Kaucja w kwocie 500 tys. zł została wpłacona.  Protokół z wpłacenia kaucji został podpisany a wpłacająca kaucję żona, pouczona o warunkach wpłaty. W tym momencie, zgodnie z poglądami wyrażonymi przez Sąd Najwyższy, Michał Lisiecki powinien opuścić areszt. 

Tak się jednak nie stało. Prokurator złożył zażalenie a sąd, w dniu 18 marca, wstrzymał postanowienie z 15 marca. Co szczególnie istotne wstrzymał je w całości.  W załączeniu przedstawiamy skan pisma, w którym sąd wstrzymuje postanowienie.

Michał Lisiecki pozostaje w areszcie. Jak podkreślają jego obrońcy, powinien zostać niezwłocznie zwolniony z dwóch powodów: 

  • po wpłaceniu kaucji i podpisaniu protokołu sąd nie mógł już podjąć takiej decyzji
  • wstrzymanie w całości postanowienia sądu wstrzymuje też decyzję o areszcie. 

– Zgodnie z prawem, prezes PMPG Michał Lisiecki powinien być na wolności – ocenia prof. Piotr Kruszyński, adwokat.  Według profesora, zgodnie z art. 257 par 2, stosując areszt, sąd może zastrzec, że środek ten ulega zamianie w chwilą złożenia poręczenia majątkowego. Tak się właśnie stało w przypadku prezesa PMPG. Poręczenie zostało zapłacone, a prokurator przyjął protokół, w którym poświadczył jego przyjęcie. – W tym momencie z mocy samego prawa areszt powinien być zniesiony.Decyzja sądu o wstrzymaniu zapadła już po tym, jak przyjęto poręczenie, a wiec z punktu widzenia formalnego areszt nie istniał. Przepis jest kategoryczny, zatem w moim przekonaniu prezes PMPG powinien być w tej chwili na wolności – powiedział prof. Kruszyński.

Także zdaniem adwokata Zbigniewa Krügera, jest to wbrew przepisom. – To skandaliczna sytuacja – ocenia adwokat. – Zgodnie z procedurą, jeśli sąd zadecydował o areszcie warunkowym, w momencie wpłaty kaucji areszt tymczasowy upada. To nie tylko moja opinia, ale też stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w orzecznictwie. Dlatego w moim przekonaniu Michał Lisiecki pozostaje w tej chwili w areszcie całkowicie bezprawnie– dodaje mecenas Krüger.

PMPG Polskie Media S.A. wyraża swoje najwyższe zaniepokojenie wyżej opisaną sytuacją.  Działania prokuratury i sądu wydają się być w sprzeczności z obowiązującym w Polsce prawem i wykładnią Sądu Najwyższego.   Apelujemy o respektowanie zasad państwa prawa.

 

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

Bookmark and Share

Logowanie dla dziennikarzy

Zapamiętaj mnie
Przypomnij hasłoZarejestruj się

Kontakt dla mediów