Strona główna»Biuro Prasowe»Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

09.03.2017

PMPG składa wniosek o pozbawienie prawa działalności gospodarczej Piotra Surmackiego, prezesa spółki Fachowcy.pl

Inne wersje: txtpdf

PMPG Polskie Media złożyła do Sądu Rejonowego w Szczecinie wniosek o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej Piotra Surmackiego, byłego członka zarządu Platformy Mediowej Point Group oraz prezesa firmy 3P Inwestycje Internetowe, obecnie prezesa notowanej na New Connect spółki Fachowcy.pl.

Spółka wnioskuje o odebranie Surmackiemu na 10 lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszenia. 

PMPG zarzuca Surmackiemu rażące niedbalstwo i brak reakcji na problemy z regulowaniem należności finansowych przez zarządzaną przez niego spółkę, co doprowadziło do tego, że nie była ona w stanie pokryć swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Surmacki zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki 3P Inwestycje Internetowe dopiero we wrześniu 2012 r. i to w reakcji na wniosek jednego z wierzycieli. W uzasadnieniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości 3P Inwestycje Internetowe, sąd potwierdził, że spółka ta nie regulowała swoich zobowiązań od 2009 r., czyli przez 3 lata przed złożeniem wniosku o upadłość. Jako prezes Zarządu, Surmacki miał obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu dwóch tygodni od powstania podstawy do jej stwierdzenia. Zaniedbanie, którego się dopuścił, w ocenie PMPG wpłynęło na znaczące obniżenie wartości majątku spółki, uniemożliwiając de facto zaspokojenie ogółu jej wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego.

PMPG jest jednym z wierzycieli spółki 3P Inwestycje Internetowe. W końcu 2008 r. spółka nabyła obligacje spółki zarządzanej przez Surmackiego firmy. Prognozy przyjęte do zawartej wtedy umowy inwestycyjnej zakładały, że w okresie 5 lat skumulowany zysk spółki 3PH wyniesie ponad 17 mln zł. Obligacje nigdy nie zostały wykupione przez 3P Inwestycje Internetowe. 

Piotr Surmacki obecnie jest prezesem Zarządu notowanej na New Connect spółki Fachowcy.pl Ventures. W 2016 r. Fachowcy.pl wykazali 6,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Według wcześniej publikowanych prognoz, strata miała wynosić 1,9 mln zł. Zaktualizowane dane finansowe ogłoszono po przydziale publicznej emisji obligacji, którą spółka Surmackiego przeprowadziła w styczniu 2017. 

PIOTR SURMACKI W KRS:

http://www.imsig.pl/szukaj?imiona=PIOTR&nazwisko=SURMACKI&pesel=aed88cfd8bd&strona=1

Bookmark and Share

Logowanie dla dziennikarzy

Zapamiętaj mnie
Przypomnij hasłoZarejestruj się

Kontakt dla mediów